0316-745698
VCMi VCMiA

VCMi NV Veldwerk, Controles en Milieu-inspecties is een in 2002 opgericht onafhankelijk veldwerkbureau dat werkzaamheden uit- voert voor onder
andere overheden, provincies, gemeentes, kleine en grote advies-
en ingenieur-bureaus, waterbedrijven en aannemers. Het bureau
heeft een zéér brede scope op het gebied van onder andere
( grond) water- en bodemonderzoek. VCMiA is een door de Raad voor Accreditatie
(RvA, I320) geaccrediteerde inspectie-instelling. Het in 2016 opgerichte VCMiA opereert landelijk met 4 vaste specialisten. Door ervaring en goede voorbereiding zijn de doorlooptijden van de projecten zeer kort.

Neem contact met ons op